print

Alumni klub

ALUMNI KLUB je združením absolventov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Členstvo v klube je dobrovoľné, bezplatné.

Vážený absolvent, vážená absolventka,
v januári 2015 bol na FPVaMV UMB založený Alumni klub, združujúci  na báze dobrovoľnosti jej absolventov. Alumni klub je teda určený práve vám – vám, ktorí ste si FPVaMV zvolili za svoju alma mater a strávili na nej niekoľko rokov náročného štúdia.
Úspešným ukončením svojho štúdia samozrejme ešte nemusíte väzby s fakultou pretrhnúť. Práve naopak, Alumni klub FPVaMV UMB si kladie za cieľ vytvoriť nový priestor na komunikáciu medzi absolventmi navzájom, absolventmi a fakultou  a umožniť vzájomnú spoluprácu  a kontakt medzi  absolventmi, ktorí úspešne ukončili fakultu.

Zaregistrujte sa ešte dnes a získavajte pravidelný prehľad o uskutočnených a pripravovaných podujatiach na Vašej alma mater prostredníctvom nášho Fakultného newslettra pre Vás, naši ctení absolventi.

Prihlásenie do Alumni klubu:

Pre prihlásenie použite Váš e-mail a heslo, ktoré ste použili pri registrácii.

Zaregistrujte sa a získajte informácie o našom Alumni klube.