print

Mgr. Andrea Rusnáková, PhD.

  • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Oddelenie medzinárodnej komunikácie

Kancelária: 236
Telefón: 048 446 1919Email: Andrea.Rusnakova2@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda09:00 - 11:00
Štvrtok-
Piatok-

Vzdelanie:

Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica

aprobácia: nemecký jazyk a literatúra - filozofia, Mgr.

 v súčasnosti:

od r. 2014 - interný zamestnanec FPVaMV UMB Banská Bystrica

Doktorandské štúdium v odbore Politológia

Študijné, jazykové zahraničné pobyty:

 absolvovanie učiteľskej mobility: Leipzig, Werne an der Lippe

absolvovanie jazykových pobytov s dôrazom na didaktiku a metodiku vo vyučovacom procese:  Berlin, Dresden, Oldenburg,

 Erasmus+, učiteľská mobilita:

 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu, Praha

WISO-Fakultät Universität zu Köln, Lehrstuhl für Internationale Politik und Außenpolitik

 Pedagogické zameranie:

vedenie prednášok a seminárov

Krajinoveda Spolkovej republiky Nemecko, Rakúska a Švajčiarska 

Úvod do ekonomickej terminológie

Úvod do právnickej terminológie

Diplomacia. Terminológia, forma a obsah diplomatickej korešpondencie

 Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

 Publikácie, články, účasť na projektovej činnosti:

Konzervativizmus v programovej profilácii CSU. In: Politické vedy. Zborník Interpolis 2014. FPVaMV UMB Banská Bystrica ISSN 978-80-557-0862-1

Deutsch in der Politikwissenschaft - vysokoškolská učebnica. Belianum 2015. Banská Bystrica. ISBN 978-80-557-1040-2

Koncepcia štátu v politickej filozofii Carla Schmitta. In: Politické vedy. Zborník Interpolis 2017. FPVaMV UMB Banská Bystrica ISBN 978-80-557-1402-8

Pesimistické perspektívy v politickej filozofii Carla Schmitta. In: Zborník Teória a prax verejnej správy 2018, Univerzita P.J. Šafárika Košice ISBN 978-80-8152-605-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=
236
048 446 1919