print
 

Technické parametre príspevkov

  • maximálny rozsah príspevku je 4000 slov (cca 8 strán) A4 vrátane anglického abstraktu, literatúry a poznámok, formátovanie príspevku podľa priloženého vzoru na stiahnutie na tejto stránke nižšie. Žiadame Vás o dodržanie uvedených podmienok, v opačnom prípade budú príspevky vrátené na prepracovanie.

  • vzhľadom na organizačnú prípravu podujatia Vás prosíme o zaslanie príspevku do 9. 1. 2017 prostredníctvom e-mailu (vo formáte .doc alebo .docx), na adresu bezpecnostne.forum@umb.sk

  • záujem o účasť na konferencii prosíme potvrdiť najneskôr dňa 31. decembra 2016 vyplnením registračného formulára a zaslaním abstraktu príspevku prostredníctvom webstránky konferencie http://www.fpvmv.umb.sk/bezpecnostne-forum-2017/registracia.htm

  • vybrané príspevky v anglickom jazyku budú publikované v zborníku z konferencie, ktorý bude predložený na indexáciu v databázach Web Of Science a Scopus
  • ostatné príspevky budú publikované v zborníku vedeckých prác na CD nosiči
  • akceptované budú len príspevky v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku!

 

Prílohy ku stránke:
=