print

 


Účastnícky poplatok

  • aktívna účasť (poplatok za aktívnu účasť na konferencii s prezentáciou príspevku a publikáciou v zborníku): 80€
  • aktívna účasť (poplatok za účasť na konferencii bez prezentácie príspevku): 80€
  • pasívna účasť (poplatok za publikáciu bez účasti na konferencii): 35€

Názov banky: Tatra Banka, a.s.
Názov účtu: Interpolis
Číslo účtu: 2940014081
Kód banky: 1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK36 1100 0000 0029 4001 4081
Variabilný symbol: 20170208

V správe pri prijímateľa uveďte meno účastníka.

  • poplatok prosíme uhradiť najneskôr do 15. januára 2017 na vyššie uvedený účet, alebo v deň konania konferencie v hotovosti (platí pre zahraničných účastníkov, ktorí nás o tom informujú vopred, platí i pre daňový doklad)
=