print

 


Vedecký výbor konferencie:

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD. (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, Slovensko)

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD. (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, Slovensko)

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, Slovensko)

prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc. (Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Slovensko)

prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc. (Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko)

Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA LL.M. (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Slovensko)

prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Slovensko)

prof. Dr. Ivica Radović (Univerzita v Belehrade, Fakulta bezpečnostných štúdií, Belehrad, Srbsko)

prof. Želimir Kešetović, PhD. (Univerzita v Belehrade, Fakulta bezpečnostných štúdií, Belehrad, Srbsko)

prof. dr Stevan Šogorov (Fakulta európskych právno-politických štúdií, Novi Sad, Srbsko)

Prof. dr Saša Knežević (Fakulta politických vied, Univerzita Čiernej Hory, Podgorica, Čierna Hora)

prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski (Vyššia škola aplikovaných vied v Pile, Poľsko)

doc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph.D. (Policajná akadémia Českej republiky v Prahe, Česko)

doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. (Metropolitná univerzita Praha, Česko)

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Prahe, Česko)

pplk. doc. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA (Univerzita obrany, Brno, Česko)

doc. Vasyl M. Zaplatynskyi, PhD. (Akadémia bezpečnosti a ochrany zdravia v Kyjeve, Ukrajina)

prof. nadzw. dr hab. Antoni Olak (Vyššia škola podnikania a správy v Lubline / Vyššia škola biznisu a podnikania v Ostrowcu Świętokrzyskim, Poľsko)

Siposné prof. Dr. Kecskeméthy Klára ezredes (Národná univerzita verejných služieb, Budapešť, Maďarsko)

Assist. Prof. Dr. Joseph Jon Kaminski (Medzinárodná univerzita v Sarajeve, Bosna a Hercegovina)

dr hab. Henryk Spustek prof. UO (Univerzita v Opole, Poľsko)

COL Assoc. Prof. Tomasz Kośmider (Inštitút štátnej bezpečnosti, Národná akadémia obrany, Varšava, Poľsko)

PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, Česko)

Dr. Juliusz Piwowarski (Vyššia škola verejnej a individuálnej bezpečnosti – APEIRON v Krakowe, Poľsko)

Momčilo Radulović (Európske hnutie v Čiernej Hore, Podgorica, Čierna Hora)

 

Organizačný výbor konferencie:

PhDr. Dagmar Nováková, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Mgr. Lucia Husenicová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Mgr. Dávid Kollár, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Mgr. Lenka Štefániková, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Mgr. Dominika Kosárová (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Mgr. Martin Čapliar (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Mgr. Michaela Melková (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Mgr. Tomáš Hrozenský (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Mgr. Erik Görner (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Mgr. Lucia Šestáková (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

PhDr. Roman Hlobeň (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

PhDr. Martin Horemuž, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku)

 


=