print

 


Výzva na predkladanie príspevkov na

X. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU

BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2017

v dňoch 8. – 9. februára 2017

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

Katedra bezpečnostných štúdií

 

Predkladané príspevky musia obsahovo zapadať do hlavných tematických okruhov konferencie, a to:

  • Bezpečnosť informácií ako novodobá výzva 
  • Európska bezpečnostná architektúra a jej smerovanie
  • Bezpečnostné dimenzie integračnýh procesov štátov západného Balkánu
  • Súčasné bezpečnostné výzvy
  • Teoretické a metodologické aspekty výskumu bezpečnosti

 

 

=