print

Mgr. Bernadin Kouhossounon

  • Bývalí zamestnanci
  • Doktorand

Kancelária:
Telefón: 048 446Email: bernadin.kouhossounon@umb.sk

Pondelok-
Utorok09:30 - 10:30
Streda-
Štvrtok14:00 - 15:00
Piatok-

=
048 446