print

Mgr. Dávid Kollár, PhD.

  • Katedra bezpečnostných štúdií
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent

Kancelária: 216
Telefón: 048 446 17 11

Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: David.Kollar@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda12:30 - 14:00
Štvrtok-
Piatok-

=