print

Lecturers

PaedDr. Mária Badinská, PhD. | Faculty of Political Sciences and International Relations University of Matej Bel
PaedDr. Mária Badinská, PhD.
University Teacher 
Assistant Professor 
maria.badinska@umb.sk
234 
+421 48 446 1511
Thursday: 13:30 - 15:30
Frances Bathgate | Faculty of Political Sciences and International Relations University of Matej Bel
Frances Bathgate
Lector 
Assistant Professor 
frances.bathgate@umb.sk
+421 48 446
PhDr. Martina Benčeková, PhD. | Faculty of Political Sciences and International Relations University of Matej Bel
PhDr. Martina Benčeková, PhD.
Deputy Head of Department, Vedúca Oddelenia medzinárodnej komunikácie, Koordinátorka pre magisterský program medzinárodne vzťahy v anglickom jazyku 
Assistant Professor 
Martina.Bencekova@umb.sk
234 
+421 48 446 1918
Monday: 10:30 - 11:30, Thursday: 10:30 - 11:30
PaedDr.Kateřina Jackulíková, PhD.  | Faculty of Political Sciences and International Relations University of Matej Bel
PaedDr.Kateřina Jackulíková, PhD.
 
Assistant Professor 
katerina.jackulikova@umb.sk
+421 48 446
Monday: 10:00 - 11:00, Wednesday: 10:00 - 11:00
PhDr. Juraj Kalický, PhD. | Faculty of Political Sciences and International Relations University of Matej Bel
PhDr. Juraj Kalický, PhD.
University Teacher 
Assistant Professor 
Juraj.Kalicky@umb.sk
+421 48 446
Thursday: 10:40 - 12:30
Mgr. Janka Kubeková, PhD. | Faculty of Political Sciences and International Relations University of Matej Bel
Mgr. Janka Kubeková, PhD.
 
Assistant Professor 
janka.kubekova@umb.sk
236 
+421 48 446 1916
PhDr. Mária Polčicová, PhD. | Faculty of Political Sciences and International Relations University of Matej Bel
PhDr. Mária Polčicová, PhD.
 
Assistant Professor 
maria.polcicova@umb.sk
236 
+421 48 446 1919
Wednesday: 09:30 - 11:30
PaedDr. Mária Rošteková, PhD. | Faculty of Political Sciences and International Relations University of Matej Bel
PaedDr. Mária Rošteková, PhD.
University Teacher 
Assistant Professor 
maria.rostekova@umb.sk
236 
+421 48 446 1921
Wednesday: 10:45 - 11:30, Thursday: 10:45 - 11:30
Mgr. Andrea Rusnáková | Faculty of Political Sciences and International Relations University of Matej Bel
Mgr. Andrea Rusnáková
University Teacher 
Assistant Professor 
Andrea.Rusnakova2@umb.sk
236 
+421 48 446 1919
Tuesday: 15:00 - 17:00
=