print

Members of the Scientific Council of Faculty

1.

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA

FPV a MV UMB Banská Bystrica (President of Council)

2.

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

3. prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

4.

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

5.

PhDr. Martina Benčeková, PhD.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

6.

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

7.

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

8.

doc. PhDr.  Daniela Škutová, PhD.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

9.

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

10.

doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

11.

doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

12.

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

13.

doc. Ing. Karol Fabián, CSc.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

14.

prof. Gilles Rouet DrSc.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

15.

doc. PaedDr. Milan Vošta, PhD.

Fakulta medzinárodných vzťahov VŠE Praha

16.

prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

17.

prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.

Filozofická fakulta UPJŠ Košice

18.

prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

Fakulta medzinárodných vzťahov EU Bratislava

19.

prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Liptovský Mikuláš

20.

prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava

21.

prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických

a společenských věd, s.r.o., Kutná Hora

=