print

PhDr. Juraj Kalický, PhD.

  • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Oddelenie medzinárodnej komunikácie

Kancelária:
Telefón: 048 446Email: Juraj.Kalicky@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok10:30 - 12:00
Piatok-

Vysokoškolský učiteľ, absolvent Fakulty humanitných vied, UMB, Banská Bystrica –kombinácia: Anglický jazyk- Filozofia. Rigorózne štúdium- Univerzita Komenského, Bratislava, Filozofická fakulta - obsah štúdia: syntax anglického jazyka- Komparatívna analýza funkčno-vetnej perspektívy v AJ a SJ.- Dizertačné štúdium- FPVMV UMB, obsah štúdia- Vojensko-politické stratégie USA v období studenej vojny.

Vo svojom vyučovacom procese sa venuje výučbe anglického jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov a politických vied

=