print

Online konzultácie každý utorok od 8:00 do 9:00 skype: usiakj

Online konzultácie cez skype: usiakj sú možné v utorok od 8:00 do 9:00, prosím online konzultáciu potvrďte vopred e-mailom a sú možné aj mimo vymedzených hodín, ale až po dohode e-mailom.