print

Publikačná činnosť

Societálny a politický sektor v kontexte bezpečnosti štátu

Autori: UŠIAK, Jaroslav - NEČAS, Pavel
Rok vydania: 2011
IN: In Politické vedy. [online]. Roč. 14, č. 1, 2011. ISSN 1338 – 5623, s. 30 – 49. Dostupné na internete: http://www.fpvmv.umb.sk/userfiles/file/1_2011/USIAK_NECAS.pdf