RSS RSS print

Doktorandi

Martin Čapliar | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Martin Čapliar
Doktorand 
 
martin.capliar@umb.sk
048 446
Mgr. Erik Görner | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Erik Görner
Doktorand 
 
erik.gorner@umb.sk
215 
048 446 1621
Mgr. Tomáš Hrozenský | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Tomáš Hrozenský
Doktorand 
 
tomas.hrozensky@umb.sk
215 
048 446 16 21
Mgr. Dominika Kosárová | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Dominika Kosárová
Doktorandka 
 
dominika.kosarova@umb.sk
215 
048 446 16 12
Jozef Michal Mintal | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Jozef Michal Mintal
Doktorand 
 
jozef.mintal@umb.sk
Domček 
048 446 1615
Utorok: 14:00 - 15:00, Streda: 14:00 - 15:00
Lucia Šestáková | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Lucia Šestáková
Doktorandka 
 
lucia.sestakova@umb.sk
048 446
Ing. Jozef Žigray | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Ing. Jozef Žigray
Doktorand 
 
jozef.zigray@umb.sk
215 
048 446
=