RSS RSS print

Doktorandi

Martin Čapliar | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Martin Čapliar
Doktorand 
 
martin.capliar@umb.sk
048 446
Mgr. Erik Görner | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Erik Görner
Doktorand 
 
erik.gorner@umb.sk
215 
048 446 1621
Mgr. Tomáš Hrozenský | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Tomáš Hrozenský
Doktorand 
 
tomas.hrozensky@umb.sk
215 
048 446 16 21
Mgr. Dominika Kosárová | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Dominika Kosárová
Doktorandka 
 
dominika.kosarova@umb.sk
215 
048 446 16 12
Utorok: 10:00 - 11:00, Streda: 09:30 - 10:30
Mgr. Katarína Krokosová | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Katarína Krokosová
Doktorandka 
 
katarina.krokosova@umb.sk
048 446
Mgr. Ján Marko | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Ján Marko
Doktorand 
 
jan.marko@umb.sk
215 
048 446 1621
Utorok: 10:00 - 11:00, Streda: 10:00 - 11:00
Mgr. Michaela Melková | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Michaela Melková
Doktorandka 
 
michaela.melkova@umb.sk
215 
048 446 1612
Utorok: 10:00 - 12:00
Lucia Šestáková | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Lucia Šestáková
Doktorandka 
 
lucia.sestakova@umb.sk
048 446
Ing. Jozef Žigray | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Ing. Jozef Žigray
Doktorand 
 
jozef.zigray@umb.sk
215 
048 446
=