RSS RSS print

PROJEKT - Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB v Banskej Bystrici

Katedra bezpečnostných štúdií FPVaMV UMB je zapojená do projektu „Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB v Banskej Bystrici“ v rámci aktivity I.2 – Bezpečnostné štúdiá, cieľom ktorej je inovácia kurzov – transformácia existujúceho študijného programu Bezpečnostné štúdiá v rámci 2. stupňa v anglickom jazyku na double-degree študijný program (spoločný študijný program dvojitého diplomu).

V rámci tohto projektu sme nadviazali spoluprácu s partnerom v Bosne a Hercegovine. Ide o Faculty of Political Sciences University of Sarajevo.