RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, koordinátor CEEPUS 
Docent 
rastislav.kazansky@umb.sk
214 
048 446 1616
Streda: 10:00 - 12:00

Profesori

prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
pavel.necas@umb.sk
048 446 1920

Docenti

doc. Ing. Karol Fabián, CSc. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. Ing. Karol Fabián, CSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
Karol.Fabian@umb.sk
217 
048 446 1711
Streda: 10:00 - 12:00
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, koordinátor CEEPUS 
Docent 
rastislav.kazansky@umb.sk
214 
048 446 1616
Streda: 10:00 - 12:00
doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.
Prodekan, Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor programu ErasmusPlus, Šéfredaktor časopisu Politické vedy 
Docent 
Jaroslav.Usiak@umb.sk
218 / 320 
048 446 1614 / 1223
Pondelok: 10:00 - 11:00, Utorok: 10:30 - 11:30

Odborní asistenti

JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
miroslav.brvnistan@umb.sk
048 446
PhDr. Michal Dobrík, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PhDr. Michal Dobrík, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
michal.dobrik@umb.sk
048 446
Mgr. Lucia Husenicová, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Lucia Husenicová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre spoločný magisterský program - International relations: Europe from Visegrad Perspective 
Odborná asistentka 
Lucia.Husenicova@umb.sk
č. 218 
048 446 1614
Utorok: 09:00 - 10:30, Streda: 10:00 - 11:30
Mgr. Dávid Kollár, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Dávid Kollár, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
David.Kollar@umb.sk
216 
048 446 17 11
Streda: 12:30 - 14:00
PhDr. Dagmar Nováková, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PhDr. Dagmar Nováková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
dagmar.hoschekova@umb.sk
č. d. 425b 
048 446 1229
Utorok: 09:00 - 10:30

Nepedagogickí zamestnanci

Erika Srncová | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Erika Srncová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Erika.Srncova@umb.sk
316 
048 446 1312
Pondelok: 08:00 - 14:00, Utorok: 08:00 - 14:00, Streda: 08:00 - 14:00, Štvrtok: 08:00 - 14:00, Piatok: 08:00 - 14:00
=