RSS RSS print

Interní doktorandi

Ing. Mgr. Zuzana Husárová | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Ing. Mgr. Zuzana Husárová
Doktorandka 
 
zuzana.husarova@umb.sk
422 
048 446 1925
Mgr. Bernadin Kouhossounon | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Bernadin Kouhossounon
Doktorand 
 
bernadin.kouhossounon@umb.sk
048 446
Utorok: 09:30 - 10:30, Štvrtok: 14:00 - 15:00
Mgr. Lívia Krempaská | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Lívia Krempaská
Doktorandka 
 
livia.krempaska@umb.sk
422 
048 446
Utorok: 15:00 - 16:00
Mgr. Vladimír Müller | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Vladimír Müller
Doktorand 
 
vladimir.muller@umb.sk
215 
048 446 1621
Streda: 10:30 - 12:00
Mgr. Barbora Olejárová | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Barbora Olejárová
Doktorandka 
 
barbora.olejarova@umb.sk
234 
048 446 1913
Mgr. Ivana Slobodníková | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Ivana Slobodníková
Doktorandka 
 
ivana.slobodnikova@umb.sk
234 
048 446 1913
Mgr. Mária Štupáková | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Mária Štupáková
Doktorandka 
 
maria.stupakova@umb.sk
327 
048 446 1925
Pondelok: 10:00 - 11:30, Streda: 11:00 - 12:30

.

=