RSS RSS print

Písomná časť jazykovej časti štátnej skúšky pre bakalársky a magisterský stupeň (anglický a nemecký jazyk)

Písomná časť jazykovej časti štátnej skúšky pre bakalársky a magisterský stupeň (anglický a nemecký jazyk), druhý termín, sa uskutoční 18. júna 2018, so začiatkom o 09:00 hod., v miestnosti P3.

 PhDr. Martina Benčeková, PhD.

 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici •
Faculty of Political Science and International Relations
Matej Bel University in Banska Bystrica
Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia

 

=