RSS RSS print

Rozpis termínov súbornej skúšky pre anglický jazyk

Rozpis súborných skúšok z 1. cudzieho jazyka – anglický jazyk pre akademický rok 2018/19

 

Bakalársky stupeň

1. termín

Písomná časť: 30.04.2019, 10:40 – 12:00, aula

Ústna časť: 6. – 10.05.2019

2. termín

Písomná časť: 13.05.2019, 10:00 – 11:20, P1

Ústna časť: 15. – 16.05.2019

 

Magisterský stupeň

1. termín

Písomná časť: 13.05.2019, 10:00 – 11:20, P1

Ústna časť: 15. – 16.05.2019

2. termín

Písomná časť: 20.05.2019, 10:00 – 11:20, P3

Ústna časť: 22.05.2019

 

 Oddelenie medzinárodnej komunikácie

=