RSS RSS print

ROZPIS TERMÍNOV SÚBORNEJ SKÚŠKY PRE RUSKÝ JAZYK 2018/2019

ROZPIS TERMÍNOV SÚBORNEJ SKÚŠKY PRE RUSKÝ JAZYK 2018/2019

Magisterský stupeň

1. termín

Písomná časť: 6.05.2019, 9:00 – 10:20, P1

Ústna časť: 13. 05.2019 – 16.05.2019

2. termín

Písomná časť: 15.05.2019, 9:00 – 10:20, P1

Ústna časť: 20.05.2019 – 23.05.2019

=