RSS RSS print

Ústna časť súbornej skúšky z RJ

Zoznam študentov na ústnu časť súbornej skúšky z RJ  - 1 termín

  1. Petra  BURANOVSKÁ
  2. Matej  HNÁT
  3. Eduard  KOLIADA
  4. Miroslava  MATEJČÍKOVÁ
  5. Martina  MLEČENKOVÁ
  6. Iurii  ZUBENKO
=