RSS RSS print

Výsledky z písomnej časti súbornej skúšky zo španielskeho jazyka dňa 16.5.2019

Zoznam študentov, ktorí vyhoveli na písomnej časti súbornej skúšky zo španielčiny dňa 16.5.2019 a postupujú na ústnu časť dňa 21.5.2019 o 9.00 hod. v SM 2.

 

 

  1.  

80179487

  1.  

80179154

  1.  

80171178

  1.  

80160700

  1.  

80177486

=