RSS RSS print

Diplomacia v praxi-odb. exkurzia-Prihlasovanie

Diplomacia v praxi - odborná exkurzia sa LS 2019 uskutoční dňa 4. apríla 2019 (štvrtok). Súčasťou programu exkurzie bude návšteva zasadnutia Stálej rady OBSE vo Viedni a stretnutie s členmi Stálej misie SR pri OBSE.

Doprava z B. Bystrice do Viedne a späť bude zabezpečená autobusom. Orientačný čas odjazdu z B. Bystrice: 5.00 h; Predpokladaný čas návratu: 21.00 h.
Počet miest na termín: 50
Výška poplatku za účasť na exkurzii: 28 EUR     

Termíny zapisovania na odbornú exkurziu:

12.2.2019 (utorok) od 9.45 do 11.00 h v kancelárii č. 237 - len študenti, ktorí majú predmet zapísaný v AIS-e
13.2.2019 (streda) od 14.00 do 15.00 h v kancelárii č. 237 - všetci študenti

Pri zápise je potrebné:
-
nahlásiť meno, priezvisko a číslo identifikačného dokladu (napr. OP) účastníka
- uhradiť v hotovosti poplatok za účasť vo výške 28 EUR
- podpísať informovaný súhlas
účastníka odbornej exkurzie

Zapísať sa je možné LEN OSOBNE!
Zápis bude prebiehať do naplnenie maximálnej kapacity 50 miest. V prípade väčšieho počtu záujemcov bude zorganizovaná druhá odborná exkurzia s rovnakým programom, a to v termíne 25.4.2019 (štvrtok). Podmienkou zorganizovania druhej odbornej exkurzie je prihlásenie sa dostatočného počtu študentov (min. 30). 


PhDr. Erik Pajtinka, PhD. 

=