RSS RSS print

Diplomacia v praxi-odborná exkurzia - oznam

Predmet Diplomacia v praxi- odborná exkurzia - Oznam pre študentov

Vzhľadom na skutočnosť, že počet miest na odbornú exkurziu býva z rôznych objektívnych dôvodov (napr. obmedzenia zo strany navštívených inštitúcií) obmedzený, študentom, ktorí si vybrali predmet Diplomacia v praxi - odborná exkurzia odporúčam, aby si plánovali kredity s určitou rezervou, a predišli tak prípadným nepríjemnostiam v súvislsoti s nedostatkom kreditov, ak by predmet Diplomacia v praxi - odborná exkurzia z dôvodu naplnenia kapacity nemohli v danom semestri absolvovať.
Študentom, ktorí si predmet Diplomacia v praxi - odborná exkurzia zapíšu, a z dôvodu nedostatku voľných miest ho nebudú môcť absolvovať, bude predmet na konci príslušného semestra z AIS-u administratívne vyškrtnutý.

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.
garant predmetu     

=