RSS RSS print

Diplomacia v praxi - odborná exkurzia - prihlasovanie

Diplomacia v praxi - odborná exkurzia sa v ZS 2018 uskutoční v termíne 6.12.2018 (štvrtok) v čase cca od 7.00 do 21.00 h. Súčasťou programu exkurzie bude návšteva Veľvyslanectva SR v Budapešti, v rámci ktorej je naplánované stretnutie a diskusia so slovenskými diplomatmi v reprezentačných priestoroch rezidencie veľvyslanca SR. Okrem návštevy veľvyslanectva je v Budapešti naplánovaný aj ďalší program, ktorý bude upresnený a zverejnený neskôr. Prihlasovanie na exkurziu bude prebiehať dňa 13.11.2018 (utorok) v čase od 14.20 do 15.20 h v kanc. č. 237.

Prihlásiť sa môžu len študenti, ktorí majú predmet Diplomacia v praxi - odborná exkurzia zapísaný v AIS.

Pri prihlasovaní je potrebné:
- nahlásiť meno a priezvisko účastníka
- podpísať informovaný súhlas s podmienkami účasti na exkurzii
- uhradiť poplatok 28 EUR v hotovosti

Vzhľadom na nevyhnutnosť vlastnoručného podpísania informovaného súhlasu, ako aj v záujme zachovania férového prístupu a rovnakých podmienok pre všetkých záujemcov bude prihlasovanie prebiehať len osobne, t. j. každý záujemca môže prihlásiť iba seba. Výnimka môže byť v tomto smere udelená len záujemcom, ktorí majú v ZS 2018 schválený MŠP z dôvodu štúdia alebo odbornej stáže v zahraničí, a súčasne sa v čase zapisovania na odbornú exkurziu preukázateľne nachádzajú mimo Slovenska z dôvodu, pre ktorý im bol udelený MŠP. Iné prípady (práca, brigáda, stáž v SR, a pod.) nebudú uznané ako relevantný dôvod na udelenie výnimky.   

Prihlasovanie bude prebiehať až do obsadenia všetkých disponibilných miest, ktorých je spolu 55.  

Prosím o rešpektovanie vyššie uvedených pokynov a pravidiel v záujme bezproblémového priebehu zapisovania. 

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

=