RSS RSS print

Náhradný seminár z predmetu VPG

Náhradný seminár z predmetu VPG  s prof. PhDr. Teremom Petrom, PhD., bude prebiehať dňa 29.10.2018 o 10,40 hod.v miestnosti S-11.

 

Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie

=