RSS RSS print

Obhajoby záverečných prác 2. termín

Pri obhajobe diplomovej práce v odbore medzinárodné vzťahy bude predstavenie práce prebiehať bez štandardných ppt prezentácií. V prípade záujmu je však možné v rámci ppt prezentácie zobraziť tabuľky, grafy, mapy a pod. súvisiace s obhajobou.

 

V prípade, že zvolíte aj takúto formu, je potrebné sprievodný ppt materiál k obhajobe záverečnej práce poslať do 18. júna 2018  do 14:00 na adresu tomas.daudik@umb.sk.

 

Koncepciu štátnej záverečnej skúšky nájdete tu:

http://www.fpvmv.umb.sk/studium/informacie-pre-studenta/koncepcia-statnej-zaverecnej-skusky.html

 

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na Vaše obhajoby!

 

=