RSS RSS print

Odborná exkurzia v LS - zápis

Diplomacia v praxi - odborná exkurzia

Prvá odborná exlkurzia v LS 2020 sa uskutoční dňa 25. marca 2020 (streda) do Viedne. Súčasťou exkurzie bude návšteva sídla Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a stretnutie so slovenskými diplomatmi, pôsobiacimi na Stálej misii SR pri OBSE vo Viedni.

Doprava bude zabezpečená autobusom.

Poplatok: 36 EUR

Zapisovanie na exkurziu bude prebiehať už 3. a 4. februára 2020 (pondelok a utorok) v čase konzultačných hodín. Posledný termín zapisovania bude 17. februára 2020 (pondelok) v čase od 15:00 do 16:00 h, resp. 18. februára 2020 (utorok) v čase od 9:30 do 10:45 h v kancelári č. 237.

Pri zapisovaní je potrebné uhradiť poplatok a podpísať informovaný súhlas s podmienkami účasti na exkurzii.

V prípade naplnenia kapacity exkurzie a dostatočného počtu záujemcov bude v apríli zorganizovaná aj druhá exkurzia (s obdobným programom a rovnakou výškou poplatku).

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

=