RSS RSS print

Stáž v ústredí MZVaEZ SR- Výsledok výberového konania

Výberové konanie na stáž v ústredí MZVaEZ SR

v akademickom roku 2018/2019

Výsledky

 

 Na základe rozhodnutia výberovej komisie boli na stáž v ústredí MZVaEZ SR v akademickom roku 2018/2019 vybraní títo študenti:

 

Por.

PID študenta

1.

80180198

2.

80183418

3.

80186056

4.

80179508

5.

80179151

6.

80176492

7.

80180066

8.

80186135

9.

80175212

10.

80179358

11.

80178139

12.

80193159

13.

80185582

14.

80185852

15.

80182133

16.

80179782

17.

80182415

Vybraní študenti budú priebežne (v priebehu mesiacov júl – september) kontaktovaní pracovníkmi MZVaEZ SR telefonicky alebo e-mailom za účelom dohodnutia termínu stáže a ďalších detailov výkonu stáže. V tejto súvislosti žiadam vybraných študentov, aby si vo vlastnom záujme pravidelne kontrolovali e-mail, ktorý uviedli ako kontaktný e-mail do žiadosti o stáž, a boli tiež dostupní aj prostredníctvom telefónu, aby ich mohli pracovníci MZVaEZ SR bez problémov kontaktovať. V prípade, že sa pracovníci MZVaEZ SR s vybraným uchádzačom nebudú môcť spojiť, môžu na stáž vybrať záujemcu z inej školy, a vybraný študent FPVaMV UMB tak môže stratiť možnosť absolvovania stáže na MZVaEZ SR, príp. možnosť výberu ním/ňou preferovaného termínu či odboru.

Študentov, ktorí zatiaľ nedodali v tlačenej podobe súhlas so spracovaním osobných údajov pre MZVaEZ SR zároveň týmto prosím, aby tak urobili v čo najkratšom čase. Súhlas je potrebné doručiť na sekretariát Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie, pani Javorskej.

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

koordinátor FPVaMV UMB pre vzťahy s MZVaEZ SR  

V Banskej Bystrici, 4.7.2018

=