RSS RSS print

Stáže na Zastúpení Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie v Bratislave ponúka možnosť krátkodobých 1-mesačných stáží pre študentov FPVaMV UMB v priebehu letného semestra 2019. Záujemcovia o stáž z radov študentov FPVaMV UMB, prioritne študenti 4. a 5. ročníka, sa môžu prihlásiť a príp. aj informovať o konkrétnych termínoch a podmienkach u PhDr. Erika Pajtinku, PhD. počas jeho konzultačných hodín, a to najneskoršie do 17. októbra 2018 (streda).   

Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie

=