RSS RSS print

Interní doktorandi

Mgr. et Mgr. Dominika Cevárová | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. et Mgr. Dominika Cevárová
Doktorandka 
 
Dominika.Cevarova@umb.sk
422 
048 446 1246
Pondelok: 15:30 - 16:30, Utorok: 10:30 - 11:30
Miroslav Čellár | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Miroslav Čellár
Doktorand 
 
Miroslav.Cellar@umb.sk
422 
048 446 1246
Mgr. Kristína Kiššová | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Kristína Kiššová
Doktorandka 
 
kristina.kissova@umb.sk
422 
048 446 1245
Utorok: 09:00 - 10:30
=