RSS RSS print

Interní doktorandi

Mgr. et Mgr. Dominika Cevárová | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. et Mgr. Dominika Cevárová
Doktorandka 
 
Dominika.Cevarova@umb.sk
422 
048 446 1246
Utorok: 10:00 - 11:30, 14:00 - 15:00, Streda: 10:00 - 11:30, 14:00 - 15:00
Miroslav Čellár | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Miroslav Čellár
Doktorand 
 
Miroslav.Cellar@umb.sk
422 
048 446 1246
Mgr. Kristína Kiššová | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Kristína Kiššová
Doktorandka 
 
kristina.kissova@umb.sk
422 
048 446 1245
Streda: 09:30 - 11:00
Mgr. Barbora Kollárová | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Barbora Kollárová
Doktorandka 
 
barbora.kollarova@umb.sk
422 
048 446 1246
Utorok: 09:30 - 11:00
=