RSS RSS print

Interní doktorandi

Dominika Cevárová | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Dominika Cevárová
Doktorandka 
 
Dominika.Cevarova@umb.sk
048 446
Streda: 10:30 - 12:00
Miroslav Čellár | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Miroslav Čellár
Doktorand 
 
Miroslav.Cellar@umb.sk
048 446
Mgr. Michal Klučiarovský | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Michal Klučiarovský
Doktorand 
 
michal.kluciarovsky@umb.sk
422 
048 446 1246
Utorok: 10:00 - 11:30
Mgr. Barbora Kollárová | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Barbora Kollárová
Doktorandka 
 
barbora.kollarova@umb.sk
048 446
Utorok: 09:30 - 11:00
Anna Lifková | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Anna Lifková
Doktorandka 
 
Anna.Lifkova@umb.sk
048 446
Rastislav Malovec | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Rastislav Malovec
Doktorand 
 
Rastislav.Malovec@umb.sk
048 446
Mgr. Gabriela Mikulová | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Gabriela Mikulová
Doktorandka 
 
gabriela.mikulova@umb.sk
422 
048 446 1246
Pondelok: 10:00 - 12:00
Mgr. Lucia Spišiaková | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Lucia Spišiaková
Doktorand 
 
lucia.spisiakova@umb.sk
048 446 1246
Pondelok: 10:30 - 11:30
Mgr. Ján Viselka | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Ján Viselka
Doktorand 
 
jan.viselka@umb.sk
048 446 1246
Utorok: 13:30 - 15:00
=