RSS RSS print

PROJEKT - Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB v Banskej Bystrici

Katedra politológie FPVaMV UMB je zapojená do projektu „Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB v Banskej Bystrici“ v rámci aktivity I.1 - Politológia, cieľom ktorej je inovácia kurzov – transformácia existujúceho študijného programu Politológia v rámci 2. stupňa v anglickom jazyku na double-degree študijný program (spoločný študijný program dvojitého diplomu).

V rámci tohto projektu sme nadviazali spoluprácu s partnerom v Bosne a Hercegovine. Ide o Faculty of Humanities and Social Sciences University of Mostar.