print

doc. Ing. Karol Fabián, CSc.

  • Katedra bezpečnostných štúdií
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Docent

Kancelária: 217
Telefón: 048 446 1711Email: Karol.Fabian@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda10:00 - 12:00
Štvrtok-
Piatok-

=