print

doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.

  • Katedra politológie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Docent

Kancelária:
Telefón: 048 446 048/4461414Email: katarina.liptakova@umb.sk

Pondelok13:00 - 15:00
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

po dohode so študentom

16. september 2015

docentka, Katedra politológie, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

v Banskej Bystrici 

1. september 2011  

docentka pre študijný odbor Verejná ekonomika a služby, Katedra

verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja Ekonomickej fakulty UMB

v Banskej Bystrici

1. október 2008 - 31. august 2011

docentka pre študijný odbor Verejná ekonomika a služby, Katedra

regionálneho rozvoja a verejnej správy Ekonomickej fakulty UMB

v Banskej Bystrici

1. január 2006 - 30. september 2008

odborná asistentka, Katedra regionálneho rozvoja a verejnej správy

Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

1. január 2004 - 31. december 2005 

odborná asistentka, Katedra rozvoja obcí, miest a regiónov Ekonomickej

fakulty UMB v Banskej Bystrici

1. november 2002 - 31. december 2003

vedecko-výskumná zamestnankyňa, odborná asistentka, externá

doktorandka, Inštitút rozvoja obcí, miest a regiónov, neskôr Katedra

rozvoja obcí, miest a regiónov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej

Bystrici

1. október 2003 - 1. máj 2007

                                 lektorka v prípravných kurzoch na vysokú školu (výučba ekonómie

                                 a nemeckého jazyka), Slovenský inštitút vzdelávania, Hurbanovo

                                 námestie 5, Bratislava  

1. september 2000 - 30. október 2002

interná doktorandka, Inštitút rozvoja obcí, miest a regiónov, Ekonomická

fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

1. február 2000 - 30. apríl 2000 

diplomová prax, Krajský úrad v Košiciach, odbor Regionálneho rozvoja            

a iných odvetvových vzťahov

 

Pobyty v zahraničí   

 

1. august 2004 - 31. január 2005 Verwaltungsfachhochschule Giessen, Spolková republika Nemecko (vedecko-výskumný pobyt)

 

Vzdelanie a kvalifikácia

 

Habilitačné konanie

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008, študijný odbor 3.3.23 Verejná ekonomika a služby, téma habilitačnej prednášky „Ľudský potenciál a jeho zložky v kontexte regionálneho rozvoja“

 

 

Doktorandské štúdium

                                                            Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004, študijný odbor 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky, téma dizertačnej práce „Ľudský potenciál a rozvoj územia“

 Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002, dizertačná skúška, obhajoba téz dizertačnej práce „Úloha ľudského potenciálu v rozvoji územia“

 

                                                             

Doplňujúce pedagogické vzdelávanie pre vysokoškolských učiteľov (1. február 2001- 20. jún 2002)                                Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

 

Bakalárske a inžinierske štúdium

 

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, študijný odbor Verejná ekonomika a správa, študijná špecializácia Ekonomika a správa území

štátna inžinierska skúška, obhajoba diplomovej práce         

„Sociálno-ekonomická štruktúra Košického kraja“ (2000)

štátna skúška z ekonómie (1999)

                                                         bakalárska štátna skúška z modelovej situácie (1998)

                                                         štátna odborná jazyková skúška z nemeckého jazyka (1998)  

 

=
048 446 048/4461414