print

Bc. Lívia Kubičinová

  • Dekanát
  • Sekretárka
  • Nepedagogický zamestnanec

Kancelária: č. dv. 323
Telefón: 048 446 1222
Fax: 048 446 1200

Kuzmányho 1
97401 Banská Bystrica

Email: Livia.Kubicinova@umb.sk

Pondelok08:00 - 15:00
Utorok08:00 - 15:00
Streda08:00 - 15:00
Štvrtok08:00 - 15:00
Piatok08:00 - 15:00

=
č. dv. 323
048 446 1222