print

PhDr. Martina Bolečeková, PhD.

  • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent

Kancelária: 332
Telefón: 048 446 1815

Kuzmányho 1
97401 Banská Bystrica

Email: Martina.Bolecekova@umb.sk

Pondelok14:30 - 15:30
Utorok-
Streda14:00 - 15:00
Štvrtok-
Piatok-

Konzultáciu (resp. individuálne stretnutie) mimo konzultačných hodín je potrebné vopred dohodnúť na martina.bolecekova@umb.sk.

Absolventka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore Medzinárodné vzťahy a diplomacia (2000), rigorózneho konania a doktorandského štúdia. V roku 2007 obhájila dizertačnú prácu na tému „Sloboda pohybu a migrácia v Európskej únii“.

Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov pôsobí ako odborná asistentka od roku 2006. Na Katedre medzinárodných vzťahov a diplomacie sa venuje problematike ľudských práv, rozvojovej problematike a medzinárodnej migrácii. Vyučuje povinný predmet Medzinárodné vzťahy III (Ľudské práva a rozvoj) a povinne voliteľný predmet Medzinárodná migrácia a migračná politika (v slovenskom a anglickom jazyku). Vedie Seminár bakalárskych prácDiplomový seminár pre študijný program Medzinárodné vzťahy.

Od roku 2017 je tajomníčka komisie pre rigorózne konanie v odbore Medzinárodné vzťahy.

=