print

PhDr. Martina Bolečeková, PhD.

  • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent

Kancelária: 332
Telefón: 048 446 1815

Kuzmányho 1
97401 Banská Bystrica

Email: Martina.Bolecekova@umb.sk

Pondelok15:30 - 16:30
Utorok-
Streda14:00 - 15:00
Štvrtok-
Piatok-

Absolvovala Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v odbore „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“ a po úspešnom absolvovaní rigorózneho konania jej bol udelený titul PhDr. V júni 2007 obhájila dizertačnú prácu na tému „Sloboda pohybu a migrácia v Európskej únii“ a získala akademický titul PhD.

Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB pôsobí ako odborná asistentka od septembra 2006. Na Katedre medzinárodných vzťahov a diplomacie sa venuje problematike ľudských práv, rozvojovej problematike a medzinárodnej migrácii. Vyučuje povinný predmet Medzinárodné vzťahy III (Ľudské práva a rozvoj) a povinne voliteľný predmet Medzinárodná migrácia a migračná politika. Vedie Seminár bakalárskych prácDiplomový seminár pre študijné programy Medzinárodné vzťahy a Európske štúdiá.

=