print

Členstvo v medzinárodných organizáciách

IEEI - Institut d’études européennes et internationales; Reims, France

CASAJC – Asociácia učiteľov anglického jazyka na Slovensku a v Českej republiky

Redakčná rada časopisu – Obrana a Stratégie, Univerzita Obrany, Brno, Česká republika

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút, Banská Bystrica, Slovenská republika

Erazmus – expertise, Bordeaux, Francúzsko

EESRI - East European Security Research Initiative

Člen vedeckej rady Metropolitná univerzita Praha, Česká republika

Člen akademickej rady Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budejoviciach, Česká republika

Člen rady Rada Naukowa Institutu Europy Środkowej przy Wyższej Szkole Menedżierskiej w Warszawie, Poľsko

International Institute of Informatics and Systemics

Academy of Safety and Bases of  Health  Kiev, Ukrajina

Člen redakčnej rady Centrum evropských studií, Vysoká škola ekonomická v Prahe, Česká republika

=