print

Referát pre medzinárodné vzťahy

FPVaMV UMB
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica

telefón: 048 446 1611
e-mail: jana.mikova@umb.sk

Pondelok09:00 - 11:00
Utorok09:00 - 11:00
Streda-
Štvrtok09:00 - 11:00
Piatok-

V oblasti medzinárodných vzťahov sa fakulta stala uznávanou a rešpektovanou inštitúciou na európskej i svetovej úrovni. Počas existencie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov sa podarilo vytvoriť sieť partnerských inštitúcií po celej Európe, medzi najvýznamnejšie kontakty patria predovšetkým tieto krajiny a univerzity: v Taliansku Università di Bologna, v Španielsku Universitat Autónoma de Barcelona, v Českej republike Univerzita Karlova v Prahe, vo Francúzsku Université de Paris X- Nanterre, vo Veľkej Británii Sheffield Hallam University, v Nemecku Universität zu Köln, v Poľsku Uniwersytet Warszawski, v Belgicku Katholieke Universiteit Leuven , vo Fínsku University of Eastern Finland a mnohé ďalšie vysoké školy a univerzity.

Zároveň realizuje spoločné študijné programy vo francúzskom jazyku s Univerzitou Versailles Saint-Quentin a s Univerzitou Champagne-Ardenne v Remeši, absolvovanim ktorých môžu študenti FPVaMV získať francúzsky magisterský diplom.

 

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD. |
doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.
Prodekan, Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor programu ErasmusPlus, Šéfredaktor časopisu Politické vedy 
Docent 
Jaroslav.Usiak@umb.sk
218 / 320 
048 446 1614 / 1223
Pondelok: 10:00 - 11:00, Utorok: 10:30 - 11:30

Mgr. Lucia Husenicová, PhD. |
Mgr. Lucia Husenicová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre spoločný magisterský program - International relations: Europe from Visegrad Perspective 
Odborná asistentka 
Lucia.Husenicova@umb.sk
č. 218 
048 446 1614
Utorok: 09:00 - 10:30, Streda: 10:00 - 11:30

Miková Jana |
Miková Jana
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Jana.Mikova@umb.sk
214 
048 446 1611
048 446 1200