print

Stáž v kancelárii NR SR

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky uskutočňuje každoročne na viacerých svojich útvaroch osemmesačné neplatené odborné stáže študentov vysokých škôl. Najmä študenti práva, medzinárodných vzťahov, politológie a ekonómie tak majú jedinečnú príležitosť nadobudnúť autentické poznatky o parlamentnej praxi, ako aj o modalitách tvorby a implementácie právnych predpisov Európskej únie.

Detailné údaje o konkrétnych podmienkach zaradenia do programu stáže a jej vykonávania, sú uvedené na našej „web" stránke: http://www.nrsr.sk/web/default.aspx?sid=nrsr/kancelaria/staz

=