print

PhDr. Mária Holubová, PhD.

  • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent

Kancelária: 331
Telefón: 048 446 1515 0905975577

Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: Maria.Holubova@umb.sk

Pondelok12:00 - 12:30
Utorok12:00 - 12:30
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Kontaktujte ma na mob. čísle: 0905 975 577

Mária Holubová je zamestnancom FPV a MV UMB od roku 1999.  Je abslolventkou Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici odbor história-jazykoveda (predtým Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici). V prvej fáze svojho pôsobenia sa venovala politickej kultúre slovenskej identity a prezentácii Slovenskej republiky v zahraničí na predmetoch Verbálna  a Neverbálna komunikácia, čo bolo aj témou jej rigoróznej a dizertačnej práce. V súčasnosti vyučuje predmety Dejiny veľmocí I., II., a Politické dejiny štátov V4. Problematiku spracovala vo vysokoškolských učebniciach: Dejiny európskych veľmocí do roku 1914, Dejiny veľmocí v rokoch 1914-1945 a v monografii: Od Cateau-Cambrésis po Versailles. Momentálne pracuje na monografii Štáty V4 a Rusko v mozaike histórie. Na základe štúdia dejín medzinárodných vzťahov a dynastickej politiky sa zaoberá problematikou diplomatického protokolu  a vyučuje predmety Základy protokolu I., II., a Biznis-protokol (Profesijná etiketa). Svoju publikačnú činnosť prezentuje v Akademickom repozitári SAV. V rovine populárno-náučného štýlu publikovala v časopise Historická revue články o dynastickej politike: Burgundsko-symbol moci a vznešenosti a Veľká vojna vo veľkej rodine. Aktívne spolupracuje  s denníkmi Pravda a Sme, RTVS, TA3 a JOJ.

=