print

PaedDr. Mária Rošteková, PhD.

  • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Oddelenie medzinárodnej komunikácie

Kancelária: 236
Telefón: 048 446 1921Email: maria.rostekova@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda10:30 - 11:30
Štvrtok10:30 - 11:30
Piatok-

PaedDr. Mária Rošteková, PhD. - od roku 2001 je asistentkou a od roku 2005 odbornou asistentkou Katedry cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie. Je absolventkou Fakulty prírodných vied UMB, aprobácia: francúzsky jazyk – geografia. V 2005 roku absolvovala rigorózne konanie v odbore didaktika francúzskeho jazyka na FHV UMB. V januári 2010 ukončila doktorandské štúdium na FPVaMV v odbore medzinárodné vzťahy obhajobou práce na tému: „Transformácia vzťahov EÚ s krajinami Maghrebu“.
Počas pôsobenia na fakulte sa zúčastnila viacerých študijných pobytov na francúzskych univerzitách, pričom jej bolo udelené štipendium francúzskej vlády. 

Vyučuje mediteránne štúdia, francúzsku terminológiu politických vied a medzinárodných vzťahov,  ekonomickú terminológiu, reálie Francúzska a Slovenska.

Bola koordinátorkou spoločného magisterského programu „Analýza konfliktov a násilia“ v spolupráci s Univerzitou vo Versailles Saint-Quentin en Yvellines vo Francúzsku. V súčasnoti je spolukoordinátorkou spoločného magisterského programu „Geopolitika“, v spolupráci s Univerzitou v Remeši Champagne-Ardenne a spoločného magisterského programu „Medzinárodná vzťahy z vyšehradskej perspektívy“ v rámci konzorcia WNDREAM.

Je aktívnou členkou občianskych združení s medzinárodnou pôsobnosťou: Francúzsko-slovenského univerzitného inštitútu so sídlom v Banskej Bystrici (http://www.iufs.sk/), Inštitútu európskych a medzinárodných štúdií so sídlom v Remeši (http://ieei.asso-web.com/) a združenia Erasmus Expertise so sídlom v Bordeaux (http://erasmus-expertise.jimdo.com/).

Od roku 2006 je členkou redakčnej rady Spravodajcu Univerzity Mateja Bela a od roku 2017 členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Politické vedy. Pravidelne sa zúčastňuje vedeckých konferencií a publikuje v konferenčných zborníkoch doma i v zahraničí. Je riešiteľkou viacerých domácich a zahraničných projektov.

 

=
236
048 446 1921