Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

Publikačná činnosť

Lettrich - Publicistika 1945-1948 - Články, prejavy, rozhovory.pdf

Jozef Lettrich: Publicistika 1945-1948. Články - prejavy - rozhovory

Autori: SYRNÝ, Marek - GUBA, Ivan (eds.)
Rok vydania: 2014
IN: Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 352 s., ISBN 978-80-557-0835-5

SLOVENSKÍ DEMOKRATI ´44-48.pdf

Slovenskí demokrati ´44-48. Kapitoly z dejín Demokratickej strany na Slovensku v rokoch 1944-1948

Autori: SYRNÝ, Marek
Rok vydania: 2010
IN: Banská Bystrica: Múzeum SNP, 403 s., ISBN 978-80-970238-5-0


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela