print

Akademický senát FPVaMV UMB

Zamestnanecká časť:    
Mgr. Lenka Štefániková, PhD. predsedníčka AS FPVaMV UMB lenka.stefanikova@umb.sk
Mgr. Lucia Husenicová, PhD. podpredsedníčka AS FPVaMV UMB lucia.husenicova@umb.sk
Mgr. Dávid Kollár, PhD. tajomník AS FPVaMV UMB david.kollar@umb.sk
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.   rastislav.kazansky@umb.sk
PhDr. Martina Bolečeková, PhD.    martina.bolecekova@umb.sk 
PhDr. Juraj Kalický, PhD.   juraj.kalicky@umb.sk 
PhDr. Marek Syrný, PhD.   marek.syrny@umb.sk
Bc. Lívia Kubičinová   livia.kubicinova@umb.sk
     
Študentská časť:    
Mgr. Barbora Kollárová podpredsedníčka AS FPVaMV UMB barbora.kollarova@umb.sk 
Mgr. Dominika Cevárová   dominika.cevarova@umb.sk 
Bc. Nicolas Láng   nicolas.lang@studenti.umb.sk 
Michaela Štefániková   michaela.stefanikova3@studenti.umb.sk 
Tomáš Žipaj   tomas.zipaj@studenti.umb.sk 
=