print

Akademický senát FPVaMV UMB

Informácia pre dotknutú osobu o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OU a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Informácie pre dotknutú osobu - "Akademický senát".

Zamestnanecká časť:    
Mgr. Lenka Štefániková, PhD.

predsedníčka AS FPVaMV UMB

lenka.stefanikova@umb.sk
Mgr. Lucia Husenicová, PhD.

podpredsedníčka AS FPVaMV UMB

lucia.husenicova@umb.sk
Mgr. Dávid Kollár, PhD.

tajomník AS FPVaMV UMB

david.kollar@umb.sk
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.   rastislav.kazansky@umb.sk
doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.   marek.syrny@umb.sk
PhDr. Martina Bolečeková, PhD.    martina.bolecekova@umb.sk
PhDr. Juraj Kalický, PhD.   juraj.kalicky@umb.sk
Mgr. Lívia Kubičinová   livia.kubicinova@umb.sk
     
Študentská časť:    
Mgr. Barbora Kollárová podpredsedníčka AS FPVaMV UMB barbora.kollarova@umb.sk
Mgr. Dominika Cevárová   dominika.cevarova@umb.sk
Bc. Nicolas Láng   nicolas.lang@studenti.umb.sk
Bc. Michaela Štefániková   michaela.stefanikova3@studenti.umb.sk
Bc. Tomáš Žipaj   tomas.zipaj@studenti.umb.sk
=