print

Akademický senát FPVaMV UMB

Zamestnanecká časť:

Mgr. Lenka Štefániková, PhD.                      predsedníčka AS FPVaMV UMB

Mgr. Lucia Husenicová, PhD.                        podpredsedníčka AS FPVaMV UMB

Mgr. Dávid Kollár, PhD.                                 tajomník AS FPVaMV UMB

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.

PhDr. Martina Bolečeková, PhD.

PhDr. Juraj Kalický, PhD.

PhDr. Marek Syrný, PhD.

Bc. Lívia Kubičinová

 

Študentská časť:

Mgr. Barbora Kollárová                                    podpredsedníčka AS FPVaMV UMB

Mgr. Dominika Cevárová

Nicolas Láng

Michaela Štefániková

Tomáš Žipaj

=