RSS RSS print

Absolvent - prihlasovanie na Erasmus + stáž

Absolvent - Prihlasovanie na stáž  cez Erasmus+ 

 

Vyhlasujeme možnosť dodatočného výberov pre čerstvých ABSOLVENTOV, ktorí môžu vycestovať na stáž.

Výzva bola zverejnená aj na stránke UMB: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/informacie/erasmus/ka1-europske-mobility/dodatocny-vyber-na-mobilitu-absolventov-v-erazmovskom-akademickom-roku-2017-2018.html

Ak máte záujem  absolvovať stáž, tak by sme Vás chceli poprosiť, keby ste sa prihlásili a odovzdali potrebné dokumenty na referát pre MV a VV- u pani Mikovej do  10. augusta 2018

Prihlásení účastníci dostanú možnosť vycestovať za podmienok erazmovského akademického roku 2017/2018 na dva alebo tri mesiace, s návratom najneskôr na jar 2019.  

                                                                                                         Referát pre MVaVV, FPVaMV

=