RSS RSS print

Budúcnosť európskej obrany

Vážení študenti,

dovoľujem si Vás informovať o malej zmene zajtrajšej cesty do Bratislavy za účelom účasti na podujatí „Európska obrana na ceste k stratégii autonómie?“ na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Z dôvodu vysokého záujmu o toto podujatie sme museli zabezpečiť veľký autobus, ktorý však nemá kde pred fakultou zaparkovať. Z toho dôvodu bude autobus pristavený už o 10.45 hod. na veľkom parkovisku na Uhlisku (predným dočasná autobusová stanica v čase výstavby AS Terminal Vlak Bus Shopping).

Odchod z parkoviska na Uhlisku je o 11.00 hod.

Ako pedagogický dozor Vás bude sprevádzať PaedDr. Mária Rošteková, PhD.

 

*****

 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky na Slovensku a Slovensko-Francúzskym univerzitným inštitútom ponúka študentom fakulty možnosť zúčastniť sa OKRÚHLEHO STOLA na tému "Európska obrana na ceste k stratégii autonómie? "

Toto podujatie sa uskutoční 16. októbra 2018 (utorok) od 14.00 do 16.30 hod. na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Hostia:

  • Robert Ondrejcsák, Štátny tajomník Ministerstva obrany SR
  • Nicolas Suran, Veľvyslanec Francúzskej republiky
  • Florian Escudié, Zástupca riaditeľa pre stretegické záležitosti, bezpečnosť a ozbrojenie, MEaZV
  • Vladimír Bilčík, Vedúci výskumník programu Európske štúdiá, SFPA
  • Jean Pierre Maulny, zástupca riaditeľa IRIS,

Moderátor:

  • Samuel Goda, prodekan pre rozvoj, EUBA

Udalosť bude tlmočená z francúzskeho jazyka do slovenského.

Pre študentov, ktorí majú záujem zúčastniť sa tohto podujatia, bude pripravený autobus, ktorý ich prepraví bezplatne na miesto konania a po skončení späť do Banskej Bystrice.
Odchod z Banskej Bystrice: 16. 10. 2018 o 11.00 hod.
Odchod z Bratislavy: 16. 10. 2018 o 17.00 hod.
Váš záujem prosím nahláste na sekretariáte dekana, Mgr. Lívii Kubičinovej najneskôr do 11. 10. 2018. V prípade malého záujmu si vyhradzujeme právo akciu zrušiť. Študenti, ktorí sa podujatia zúčastnia, budú ospravedlnení.
Podujatie sa uskutoční v rámci predmetu Aktuálne otázky.
Prílohy ku stránke:
=