RSS RSS print

Bulletin SAIA 2/2017

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o stúdiu v zahraničí, stipendiách, grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelavánia a vedy (ISSN 1338-0400).

Bulletin SAIA 2/2017 si môžete prečítať/stiahnuť na:

http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/

Témou čísla sú štipendiá a projekty Akcie Rakusko - Slovensko.

=