RSS RSS print

Bulletin SAIA 2/2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400).


Bulletin SAIA 2/2020 si môžete prečítať/stiahnúť na:
https://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/

Témou čísla je Národný štipendijný program (zmena podmienok od roku 2020)

=