RSS RSS print

Fond na podporu vzdelávania

FNPV je fond tvorený zákonom a podporuje pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, študentov doktorandského študijného programu a zamestnancov vysokej školy, ktorí do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahnu vek najviac 35 rokov a zároveň sú vysokoškolskými učiteľmi, výskumnými pracovníkmi alebo umeleckými pracovníkmi.

Výhody študentskej pôžičky

 • počas štúdia sa pôžička neúročí, ani nespláca,
 • po ukončení štúdia sa pôžička úročí nízkou úrokovou sadzbou, iba 3 % p. a. (ročne),
 • splácanie až po ukončení štúdia,
 • bezplatné vedenie účtu,
 • o študentskú pôžičku je možné požiadať opakovane každý akademický rok počas celej doby štúdia, najviac však počas šiestich akademických rokov,
 • nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky, alebo z dôvodu evidencie dlžníka na ÚPSVAR ako uchádzača o zamestnanie, možnosť odpisu

 

Výhody pôžičky pre pedagógov

 •  bezúčelová pôžička do 10 000 eur
 • pôžička bez ručiteľa do 3 000 eur
 • nízky úrok, iba 3 % p. a. (ročne),
 • bezplatné vedenie účtu
 • o pôžičku pre pedagógov je možné požiadať opakovane každý kalendárny rok (pričom celková suma poskytnutých pôžičiek z Fondu nesmie presiahnuť sumu 30 000 eur)
 • možnosť kedykoľvek pôžičku predčasne splatiť, bez poplatkov
 • nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky, alebo z dôvodu evidencie dlžníka na ÚPSVAR ako uchádzača o zamestnanie
 • možnosť odpisu pôžičky po 5 rokoch vykonávania pedagogickej činnosti

 

Študenti a pedagógovia môžu požiadať o pôžičku z FNPV najneskôr do 31. 10. 2018. Viac informácií nájdete na www.fnpv.sk.

Viac informácií o študentských pôžičkách nájdete na tomto odkaze: https://financer.com/sk/pozicky/studentska-pozicka/

=