RSS RSS print

Kód záverečnej práce - usmernenie

Oznamujeme študentom, že kód k záverečnej práci je v AIS - Záverečná práca - kliknutím na  ikonu "+" (Odovzdanie záverečnej práce)  sa otvorí pracovné okno s kódom.

Študijné oddelenie FPVMV

=