RSS RSS print

Letné americké semináre

Semináre sú intenzívne akademické programy spojené so študijnou cestou, zamerané na rôzne aspekty americkej spoločnosti a kultúry. Sú určené predovšetkým pre jednotlivcov, ktorí pracujú na osnovách výučby amerických štúdií, pripravujú tematické publikácie, zavádzajú výučbu amerických štúdií ako predmet alebo sa venujú americkej spoločnosti a politike v neziskových organizáciách a think-tankoch.

Podrobné informácie a prihlášku nájdete na http://www.fulbright.sk/ine-programy/americke-letne-seminare

Termín uzávierky podávania prihlášok je 1. februára 2019.

=